Verkoopsinfo

Energieprestatiecertificaat (EPC) :

Het initiatief kwam niet van de Belgische wetgever, maar is de omzetting van een Europese Richtlijn. Het gaat om een document dat de energiekwaliteit van een woning of appartement evalueert. Dat gebeurt via een puntenscore op een geheel van factoren waarbij de kwaliteit van de verwarmingsinstallatie en de isolatie een cruciale rol invullen. Het document bevat ook adviezen met maatregelen om deze score te verbeteren. Het rapport dient opgemaakt te worden door een energiedeskundige type A en blijft 10 jaar geldig. Ingeval het pand binnen die periode verder verkocht wordt, kan het originele EPC dus aan de nieuwe koper overgemaakt worden. Indien de eigenaar intussen serieuze maatregelen genomen heeft om de energieprestatie te verbeteren, kan hij er baat bij hebben een nieuw EPC te laten opmaken bij de verkoop van zijn pand. Bij nieuwbouw wordt automatisch een EPC afgeleverd.

Keuring elektrische installatie :

Dit attest is verplicht voor wooneenheden waarvan de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Het onderzoek dient te gebeuren door een erkend keuringsorganisme. Er bestaat een lijst van dergerlijke organismen.

Postinterventiedossier (PID) :

In hoofdzaak worden hierin de essentiële componenten van de wooneenheid (zoals structuur, materialen, enz.) gebundeld. Het PID kan vooral van pas komen wanneer belangrijke verbouwingen worden uitgevoerd. Architecten en/of aannemers die daarbij betrokken zijn, kunnen er heel wat aan hebben. Het PID is verplicht voor alle woningen gebouwd na 1 mei 2001 of oudere woningen waaraan sinds die datum aannemers ingrijpende veranderingswerken uitgevoerd hebben.

Bodemattest :

Het bodemattest, in uitvoering van het bodemdecreet, is een andere administratieve vereiste die moet voorgelegd worden bij iedere verkoop. Ingeval er zogenaamde risico activiteiten werden uitgevoerd op het verkochte goed, dient de verkoper een oriënterend bodemonderzoek te laten uitvoeren door een erkend bodemsaneringsdeskundige. De beslissing ligt bij OVAM (Openbare Afvalstoffenmaatschappij).

Asbestattest :

Ben je van plan om je woning te verkopen en werd die woning gebouwd voor 2001? Dan ben je vanaf 23 november 2022 verplicht om een asbestattest voor te leggen aan de kopers. De informatie uit het asbestattest zal opgenomen worden in het compromis en de notariële akte. Zo zijn de nieuwe eigenaars op de hoogte van eventuele asbesthoudende materialen in de woning en weten ze welke stappen ze kunnen ondernemen om hun nieuwe stekje helemaal asbestvrij te maken.


Andere :

Daarmee is de kous nog niet af, want bij elke verkoop van een onroerend goed dient ook nog eens een stedenbouwkundig uittreksel op tafel gelegd te worden. Dit attest bestaat uit uittreksels van het plannenregister. Daaruit moet onder meer blijken of het onroerend goed niet belast is met een bouwovertreding, een voorkooprecht op berust, ... Het stedenbouwkundig attest dat voortvloeit uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening mag hoe dan ook niet ouder zijn dan 1 jaar.

Wie is er nog helemaal mee ?

Welke particuliere krachtpatser is er in al deze materies thuis ?
Neem daarom contact op met Home-Vision… Wij regelen het allemaal voor u !